Fotoalbum

 12/9-2010 6 uker .Noen valper er fremdeles tilgjengelig for salg.